Veľká Artajama.

Pri Brekove sa nachádza niekolko jaskýň. Okrem Veľkej Artajamy, Malej Artajamy a Brekovskej jaskyne sa v katastrálnom území obce Brekov nachádza hneď niekoľko speleologických objektov.
-Okno - ide o vertikálnu jaskyňu. Jej dĺžka je 60 m, hĺbka 20m.
-Jaskyňa ílov - ide o cca 1,5m vysokú plochú jaskynnú chodbu vyplnenú ílovitými sedimentami.
-Jaskyňa pod Čubkom - v masíve kóty Čubok sa nachádza jaskyňa.
-Jaskyňa v Brekovskom kameňolome - v súčasnosti už zničená

 
Foto    
 


Mapa územia Brekovský hradný vrch