Fotogaléria - umelecké foto.


Zmeny v čase 1980-2017


Zmeny v čase


Zmeny v čase


Zmeny v čase


Zmeny v čase


Zmeny v čase


Zmeny v čase


Budova prvej brány


Obvodový múr nádvoria


Práce ZnzBh v rokoch 2014-2015


Práce ZnzBh v roku 2015


Práce ZnzBh v roku 2015


Práce ZnzBh v roku 2014-2015


Práce ZnzBh v roku 2013-2014


Práce ZnzBh v roku 2013-2014


Práce ZnzBh v roku 2014


Práce ZnzBh v roku 2014


Práce ZnzBh v roku 2014


Práce ZnzBh v roku 2013


Práce ZnzBh v roku 2013


Práce ZnzBh v roku 2013


Práce ZnzBh v roku 2010-2013


Práce ZnzBh v roku 2012


Práce ZnzBh v roku 2012


Práce ZnzBh v roku 2012


Zmeny v čase

Projekt Hrad Brekov.


Projekt Hrad Brekov 2019

BREKOV 2019

Projekt Hrad Brekov 2019Projekt Hrad Brekov 2018BREKOV 2018

Projekt Hrad Brekov 2017BREKOV 2017

Projekt Hrad Brekov 2016

BREKOV 2016
Projekt Hrad Brekov 2015


BREKOV 2015


Projekt Hrad Brekov 2014


BREKOV 2014


Projekt Hrad Brekov 2013Projekt Hrad Brekov 2012

 
Projekt "Hrad Brekov"   
  Projekt "Hrad Brekov" sa uskutočnil vďaka Európskemu sociálnemu fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Rekonštrukcia hradnej pivnice


Rekonštrukcia hradnej pivnice


Rekonštrukcia budovy prvej brány


Pohľad z východu


Pohľad z juhu


Práce ZnzBh v roku 2015


Práce ZnzBh v roku 2014-2015


Porovnanie


Práce ZnzBh v roku 2015


Práce ZnzBh v rokoch 2010-2015


Práce ZnzBh v rokoch 2009-2015


Práce ZnzBh v roku 2009-2015


Práce ZnzBh v roku 2015


Zmeny v čase
Práce ZnzBh v roku 2014


Práce ZnzBh v roku 2013


Práce ZnzBh v roku 2013


Práce ZnzBh v roku 2013


Práce ZnzBh v roku 2012


Práce ZnzBh v roku 2012


Práce ZnzBh v roku 2012


Práce ZnzBh v roku 2012


Práce ZnzBh v roku 2012


Nárožie, práce ZnzBh v roku 2012


Podmurovanie výpadku, práce ZnzBh v roku 2012