Rozpad hradu za posledných 80 rokov


Rozpad hradu a rekonštrukcia za posledných 60 rokov

Združenie na záchranu Brekovského hradu,

občianske združenie zaoberajúce sa rekonštrukciou a prezentáciou zrúcaniny hradu Brekov.


Výsledok práce Združenia na záchranu Brekovského hradu v rokoch 2010-2013Aktuálne video:
 
 
 

Združenie na záchranu Brekovského hradu.
Právna forma: občianske združenie
Adresa:
Brekov 4, 06601 Humenné
IČO: 42026776
DIČ: 2022177234
E-mail:znzbh@brekov.eu
Tel: 0904755379


ZnzBh na facebooku

Č.účtu:
IBAN:SK06 0200 0000 0021 3018 7351
SWIFT kód: SUBASKBX


Výsledok projektu "Hrad Brekov 2014"

Výsledok projektu "Hrad Brekov 2013"
Výsledok projektu "Hrad Brekov 2012"
Výsledok projektu "Hrad Brekov 2012"

Združenie na záchranu Brekovského hradu je členom združenia Zachráňme hradyVlastníctvo:
Zrúcaniny hradu Brekov sú vo vlastníctve obce Brekov. ZnzBh ich malo v prenájme od 30.7.2008 do 30.3.2021.

Prispeli na činnosť ZnzBh: