Slovania a mohýlnik Lipky.

Do oblasti pri dnešnom Brekove prišli niekedy okolo 7. storočia ľudia niekde z oblasti medzi riekami Visla a Dneper. Doniesli si svoj jazyk a aj svoju kultúru. Žili na viacerých miestach pri dnešnom Brekove. Na mieste neskoršieho stredovekého hradu mali pravdepodobne hradisko. Mali svojich bohov, spôsob pochovávania, typické oblečenie a stavby. Posvätným stromom Slovanov bola lipa. Nie je asi náhodou, že na mieste, ktoré sa dodnes volá Lipky bolo ich posvätné miesto. Niekedy okolo roku 900 sa na tomto mieste lúčili so svojimi mrtvými. Možno tam mali aj rôzne rituálne obrady. Ak niekto zomrel, nakládli na neho kopu dreva a jeho telo spálili. Potom popol vzali na posvätné miesto Lipky. Tu ho na jednom mieste rozsypali. Pri rituáloch rozbili keramické nádoby. Na tomto mieste spravili násyp hliny, vystužený drevom a kameňom - mohylu. Časť z rozbitých nádob hodili do násypu. Časť si pravdepodobne vzali so sebou.

Časť z týchto mohýl vydržala viac ako 1000 rokov. V roku 1947 ich objavil A. Škvarek. Hneď nasledujúci rok v čase od 3.8. do 4.9.1947 ich preskúmal V. Budinský-Krička. Vzhľadom na historický význam mohýlnika Poverníctvo školstva a kultúry na návrh Archeologického ústavu SAV vyhlásilo ho za územie archeologicky chránené.

Na archeologický výskum spomínali pamätníci. (video rok 2010)
 
Foto    
 


Mapa územia Brekovský hradný vrch