Vápenka Brekov.

Kameňolom a vápenka BrekovRozhovorRozhovorRozhovorAmonity - ako sa dostali skameneliny až na dnešné miesto.
 
Foto