Natura 2000

1. svetová vojna a Brekov.

Na svahu za hradom boli počas v 1. sv. vojny vykopané Rakúsko-uhorské zákopy.


Poľné letisko označené na poli medzi koľajiskom a riekou Laborec. Pisateľ na pohľadnicu napísal text "Itt a repül terünk" - "Tu je naše letisko" a ceruzou aj vyznačil jeho miesto.


Mapa obce z obdobia 1. sv. vojny

 
Foto    
 


Mapa územia Brekovský hradný vrch