Eneolitické mohyly.

Pre neskorú dobu kamennú – eneolit (3500 – 1900 pred Kr.) sú v našom regióne charakteristické skupiny mohýl na hrebenoch horských pásiem v nadmorskej výške od 150 do 535 m. Patria ku kultúre tzv. východoslovenských mohýl, ktorú do literatúry uviedol prof. Vojetech Budinský - Krička v roku 1967. V okolí Humenného sa s nimi stretneme na rozhraní katastrov obcí Brekov a Topoľovka (z troch ostala neporušená iba jedna mohyla).

Na sklonku neskorej doby kamennej preniká na Slovensko cez početné karpatské priesmyky roľníckopastiersky ľud zo Zakapratska, ktorý svojich mŕtvych pochovával pod mohylami. Archeologický výskum tejto oblasti nebol systematicky vedený. Až v roku 1948 viedol profesor Vojtech Budinský Krička v obci Brekov systematický archeologický výskum mohylového pohrebiska. Našiel pät mohýl. Prebádaná bola najväcšia, žiarová mohyla. Našli sa tu hlinené nádoby, množstvo čiastocne spálených ľudských kostí, črepy, kamenná sekera, početné odštepové kamenné nástroje.Filmové rozprávanie Pavla Dvoráka z cyklu Stopy dávnej minulosti. Táto časť je venovaná problematike mohýl kultúry so šnúrovou keramikou. Eneolit.(Časť 1)Filmové rozprávanie Pavla Dvoráka z cyklu Stopy dávnej minulosti. Táto časť je venovaná problematike mohýl kultúry so šnúrovou keramikou. Eneolit.(Časť 2)
 
Foto